Senior klub je prostorem pro setkávání starší generace. V příjemném zázemí centra mohou návštěvníci posedět u kávy, čaje a něčeho dobrého na zub, mohou si popovídat a zahrát karty nebo jiné společenské hry. Čas od času je také možnost zapojit se do tvořivých činností v kreativní dílně. Kromě pravidelného setkávání pořádáme i další akce jako např. vánoční večírek nebo tematické večery s hostem.

Klub je otevřen:
pondělí 16:00–18:00
čtvrtek 9:00–11:00