Žijeme obyčejné životy v zaměstnání, v rodinách, mezi přáteli, mezi vámi. Pravý smysl života jsme však našli v osobním vztahu s živým Bohem, který nás stvořil.
Nejsme v ničem lepší než ostatní lidé, ale Bůh nám zjevil, jaký poklad pro nás představuje jeho Syn, Ježíš Kristus. Ten nám daroval život, který nekončí stářím a smrtí. Protože víme, co udělal Bůh pro nás, přirozeně toužíme (a to nejen slovy) předávat to, co nám Bůh daroval, lidem kolem nás.

Jsme součástí nejstarší protestantské církve v České republice (www.jbcr.info).

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, co žijeme, zveme vás na naše pravidelné nedělní setkávání od 10:00 v Moštárně.