Rodinné centrum Loďka nabízí pravidelné i nepravidelné aktivity pro rodiny s dětmi. Rodiče s dětmi mají k dispozici příjemný a bezpečný prostor s vybavenou dětskou hernou. Rodiče si zde mohou popovídat u kávy, navazovat nové vztahy, předávat si své rodičovské zkušenosti, zatímco děti mají možnost se seznamovat s kolektivem svých vrstevníků, společně si hrát, respektovat hranice a získávat zdravé sociální návyky. Programy pro děti jsou přizpůsobeny věku a schopnostem dětí a jsou zaměřeny na rozvoj jejich dovedností a schopností. Společně si s dětmi a rodiči hrajeme, malujeme, tvoříme dekorace, zdobíme perníčky, vyrábíme, zpíváme, svačíme, apod. Během roku připravujeme pro rodiče vzdělávací programy – přednášky, besedy nejčastěji na téma výchovy dětí, posilování rodičovských kompetencí, rodinných vztahů, zdravotní prevenci, atd. Dále připravujeme výtvarné dílny, besídky, výlety a další. V rámci klubu je možnost hlídání dětí po domluvě.
Rodinné centrum je otevřeno celoročně.

Další služby:
Poradenství: V rámci rodinného centra poskytujeme také základní rodinné, manželské a výchovné poradenství, pedagogické, pracovně právní a laktační poradenství. Poradenství je poskytováno v časech dopoledních klubů, nebo po dohodě..

Vedoucí centra: Věra Dankaničová (vera.dankanicova@volny.cz, rclodka@gmail.com)
Kontakt: 776 167 048

Klub pro rodiče s dětmi od narození do předškolního věku:
pondělí 9:00 - 11:00
středa 9:00 - 11:00

RC Loďka je podpořeno z programu Rodina a práva dětí Ministerstva práce a sociální věcí, z programu na podporu činnosti mateřských center Libereckého kraje, Města Hejnice, Nadace Euronisa a Nadace Racek.