Přednáška: Temperament dítěte a jeho vliv na životní postoje

Zveme rodiče i prarodiče na přednášku na téma Temperament dítěte a jeho vliv na životní postoje, kde se můžete dozvědět zajímavé informace o tom, jak temperament dítěte ovlivňuje jeho chování, jak k dětem přistupovat, jak je rozvíjet a vychovávat.