Jaký byl English Camp 2014

Prázdniny jsme s Centrem volného času Moštárna odstartovali v plné rychlosti - vyrazili jsme jako spolupořadatelé na English Camp do Janova nad Nisou.

Cílem campu bylo vytvořit přirozené prostředí a přátelskou atmosféru, ve které se studenti budou moci "rozmluvit" a zlepšit úroveň své angličtiny. Z celkových 65 účastníků bylo na campu 20 rodilých mluvčích, takže angličtině se nedalo vyhnout. A to byl přesně účel - přímá komunikace s rodilým mluvčím je totiž skvělým doplněním teoretických znalostí získaných v hodinách angličtiny ve škole. Většina Američanů byli vrstevníci českých studentů, takže nově navázaná mezinárodní přátelství byla pro Čechy nejlepším způsobem, jak překonat strach a začít mluvit anglicky. Nebylo potřeba mít bezchybnou angličtinu ani bohatou slovní zásobu - stačilo zahodit obavy a komunikovat přesně s těmi znalostmi, které si kdo ze školy přivezl.

Dopoledne jsme na English campu trávili zábavnou anglickou konverzací pod vedením Američanů. Studenti byli na tyto dopolední programy rozděleni do malých skupin a učili se angličtinu pomocí her a společných aktivit.

Během poledního klidu jsme pak nabrali síly, abychom se odpoledne mohli pustit do sportovních aktivit - hráli jsme společně volejbal, frisbee nebo dobrodružné hry v lese. Při tom všem se v týmech zapojovali Češi i Američané společně, takže na tomto pozadí stále probíhala komunikace v angličtině, a tedy neformální "výuka" angličtiny.

A večerní programy byly pestré: scénky, tanec, akční hry, ale i prostor pro vážná životní témata, zamyšlení a hluboké rozhovory.

Pro české i americké účastníky byl English Camp nezapomenutelným týdnem, ze kterého si mohli odnést množství zážitků, nových přátelství, povzbuzení k odvaze při používání angličtiny i k upřímnému hledání odpovědí na životní otázky.

 

Hlavními pořadateli byli Mládež Jednoty bratrské v Novém Městě pod Smrkem a KAM (Křesťanská Akademie Mladých).